Groene daken populair onder architecten

Het concept ‘groene daken’ is de laatste tijd veel in het nieuws, maar is geen hype die over 5 jaar weer voorbij is, blijkt uit een onderzoek van USP Marketing Consultancy.

Groene daken: hoewel ze op dit moment met name bekend zijn onder architecten, zijn de meeste marktpartijen positief over dit concept. Groene daken zijn bedekt met mos, gras, planten of zelfs bomen en worden verondersteld de oplossing te zijn voor veel binnenstedelijke milieu-issues, zoals wateroverlast en luchtvervuiling. Hoewel groene daken ook als oplossing worden gezien voor deze milieu-issues, zijn het vooral de voordelen voor het pand zelf die men benoemt: koeling van gebouw en energiebesparing.

Architecten meest positieve houding

De groep die het meest bekend is met het groene daken concept is de architecten, maar liefst 85% is hiermee bekend. Andere partijen kennen het wel, alleen in mindere mate. Zo kent iets meer dan tweederde van de aannemers B&U (69%) en iets minder dan tweederde van de dakdekkers (60%) het concept. Naast het feit dat architecten het meest bekend zijn met groene daken koesteren zij ook de meest positieve houding: 70% van alle architecten is positief over groene daken. Bij de andere partijen schommelt dit tussen de 30% en 40%. Zo zegt 30% van de aannemers GWW een positieve houding te hebben, met name omdat het een oplossing is voor de wateroverlast: groene daken nemen regenwater op en vormen op deze manier een buffer. Van de installateurs, die met name vanwege het energieverbruik en de koeling te maken hebben met groene daken, zegt 35% een positieve houding te hebben.

Milieuvoordelen vooral gebouw gerelateerd

Aan iedereen zijn de vragen voorgelegd in welke mate groene daken een oplossing bieden aangaande de volgende zaken: geluidsoverlast, wateroverlast, luchtvervuiling, vermindering energieverbruik en koeling van gebouwen. Opvallend is dat de voordelen van groene daken met name ervaren worden met betrekking tot het gebouw zelf en minder met de totale omgeving. Alle marktpartijen, maar met name de architecten, vinden dat groene daken een oplossing zijn voor het koelen van gebouwen en het terugdringen van het energieverbruik. Bij de architecten is meer dan driekwart deze mening toegedaan (resp. 82% en 76%), terwijl dit bij de andere marktpartijen minder dan tweederde is (van 50% tot 66%). De voordelen van groene daken die vanuit verschillende campagnes en gemeentelijke subsidieregelingen ook naar voren worden gebracht, worden door de verschillende partijen veel minder vaak gezien als voordeel. Over het algemeen vindt een kwart (architecten) tot een derde (aannemers B&U) dat groene daken geen bijdrage leveren aan het terugdringen van de luchtvervuiling en de wateroverlast.

Opvallende rol van architecten

Architecten zijn ten opzichte van de andere partijen positiever over groene daken. Het concept groene daken is bekender bij de architecten (85%), architecten zijn positiever (70%) en architecten zien in hogere mate de voordelen van groene daken dan andere partijen. Hieruit kan worden opgemaakt dat de voorschrijvende partijen meer op de hoogte zijn en meer het nut inzien van groene daken dan andere partijen. De uitvoerende partijen (aannemers, installateurs en dakdekkers) zijn dus wat meer afwachtend, maar staan zeker niet onwelwillend tegenover dit concept. Dit blijkt uit het feit dat er meer mensen positief tegenover groene daken staan dan negatief en dat de meerderheid de voordelen ziet van groene daken. Na de architecten zien met name de installateurs ook voordelen van groene daken. Dit komt doordat installateurs te maken hebben met de installatietechnische kant van groene daken zoals koeling en energie.

Opmerkingen voor dit bericht zijn gesloten.