Amsterdam stelt subsidieverordening vast

De Gemeenteraad van Amsterdam heeft op 17 februari de subsidieverordening Groene Daken goedgekeurd. Amsterdammers kunnen nu een bijdrage van de Gemeente aanvragen voor de aanleg van een groen dak of groene gevel met een minimum oppervlakte van 40 m2.

In een aantal stadsdelen bestaat al een subsidieregeling voor kleinere groene daken.

De subsidie voor eigenaren, bewoners, huurders en VVE’s bedraagt €50,- per m2 voor een groen dak en voor verticaal groen. De subsidietoekenning dekt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van €20.000,- per subsidieaanvraag.

Opmerkingen voor dit bericht zijn gesloten.