Den Haag subsidieert aanleg groene daken

Gemeente Den Haag subsidieert aanleg groene daken. Haagse bewoners en kleine organisaties kunnen vanaf 1 juni 2009 subsidie aanvragen voor het aanleggen van een groen dak. Hiervoor heeft het college van B&W een bedrag van € 350.000 per jaar beschikbaar gesteld voor een periode van twee jaar.

Den Haag wil zo mensen stimuleren om bij te dragen aan een groene en energiezuinige stad. Eigenaren van huizen of gebouwen komen in aanmerking voor 25 euro subsidie per vierkante meter groen dak, tot een maximumbedrag van
€ 20.000.

De regeling loopt tot 1 september 2010, zolang de voorraad strekt. Doordat steden steeds voller worden, is er minder ruimte voor groen. Daarom neemt het belang toe om naast parken en tuinen ook alternatieve vormen van groen in de stad toe te passen. Groene daken zijn daar een mooi voorbeeld van. Het is relatief eenvoudig om op platte of licht hellende daken grassen, vetplanten en kruiden te laten groeien. Maar soms behoren ook intensief begroeide varianten tot de mogelijkheden zoals daktuinen met struiken of zelfs bomen.

Gunstig effect

Groene daken dragen positief bij aan allerlei milieuaspecten in de stad. Zo hebben ze een gunstig effect op het terugdringen van fijnstof en het tegengaan van geluidshinder. Ook ontlasten ze het riool, doordat de daken regenwater vasthouden. Bovendien dragen ze eraan bij dat het ’s zomers niet te heet wordt in de stad en hebben ze ook binnenshuis een isolerende werking. Daar komt nog bij dat groene daken de levensduur van het dak verlengen, terwijl ze tevens de leefomgeving groener maken.

Voorwaarden subsidie groendak

De subsidieregeling is bedoeld voor Haagse particulieren en kleine bedrijven. Het groene dak moet een minimale oppervlakte hebben van 6 m2. De aanleg moet professioneel gebeuren in overeenstemming met de bouwregelgeving. De maximale subsidie per aanvrager bedraagt € 20.000; dit staat gelijk aan 800m2 groen dak. Eigenaren van gebouwen met grotere daken kunnen gebruik maken van de bestaande subsidieregeling voor duurzaam bouwen.

Vanaf 1 juni kan de subsidie worden aangevraagd met een speciaal formulier dat verkrijgbaar is bij de stadsdeelkantoren en op www.denhaag.nl/groenedaken.
Op deze site komen ook alle voorwaarden te staan.

Den Haag Natuurlijk Groen!

Den Haag is van oudsher een groene stad en doet er alles aan om die kwaliteit te behouden. De subsidieregeling voor groene daken is een van de vele initiatieven op dit gebied. Om het belang van het groen voor mens en natuur te benadrukken, staat 2009 in het teken van het Haagse groen: Den Haag Natuurlijk Groen! De Haagse natuur is er om elkaar in te ontmoeten, van te genieten en om te verzorgen: samen het groen beleven.

bron: residentie.net

Opmerkingen voor dit bericht zijn gesloten.