Voordeel groene gevel wetenschappelijk bewezen

Groene gevels nemen inderdaad fijnstof op, hebben een positieve invloed op de windsnelheid langs gevels en isoleren beter. Dat concludeert onderzoeker Marc Ottelé. Hij promoveert vandaag op de voordelen van verticale vegetatie aan de TU Delft.

2011-01/groene-gevel-kantoor.jpgOttelé: ‘Zogenoemd verticaal groen is steeds meer een aantrekkelijke optie bij het ontwerpen en ontwikkelen van moderne gebouwen. Verticale vergroening draagt bij aan de verbetering van het thermisch gedrag (isolerende eigenschappen) van gebouwen, toenemende biodiversiteit, esthetische en sociale aspecten, maar ook tot de vermindering van luchtverontreinigende stoffen zoals fijn stof deeltjes en koolstofdioxide.’

Fijnstof

In zijn onderzoek kon Ottelé experimenteel bevestigen dat planten op gevels inderdaad fijnstof opnemen. ‘Met beeldbewerkings-software en opnames van een elektronenmicroscoop, zijn we er in geslaagd om fijnstofdeeltjes op de bladeren rechtstreeks te onderzoeken. We kunnen tevens de deeltjesgrootte en het aantal deeltjes identificeren.’

De accumulatie van fijn stof deeltjes op bladoppervlakken is van belang voor de volksgezondheid. Stofdeeltjes kleiner dan 10 micrometer zijn voornamelijk relevant in dichtbevolkte stedelijke gebieden. Ze worden diep in de luchtwegen ingeademd en veroorzaken zo gezondheidsschade.

Levende gevel

Ottelé constateerde nog andere potentiële voordelen van groene gevels. ‘Onze metingen laten zien dat vegetatie de windsnelheid langs gevels kan verminderen. De resultaten tonen ook aan dat verticaal groen een positief effect heeft op de isolerende eigenschappen van gebouwen.’

Dit laatste geldt vooral voor zogenoemde living wall systemen. Ottelé legt uit: ‘Er zijn twee hoofdtypes bij verticaal groen: groene gevels en living wall systemen. Groene gevels zijn begroeid door klimplanten, hetzij rechtstreeks groeiend tegen een muur of indirect groeiend met hulpconstructies.’

‘Living wall systemen zijn geïntegreerde of prefab-systemen die zijn aangebracht op een constructie of hulpframe waarin de planten wortelen. Living wall systemen zijn een vrij nieuwe technologie waaraan nog zelden onderzoek is verricht.’

EasySedum in combinatie met olivijn

Universal Greenfields BV leverancier van groene daken en groene gevels heeft in hartje Amsterdam een zeer milieuvriendelijk dak geleverd.

Voorheen lag op het dak een vervuild grind dak. Na de renovatie van het pand aan de Vinkenstraat te Amsterdam wist men zeker dat dit grind niet teruggebracht mocht worden.

Na overleg met Universal Greenfields BV zijn er groene vlakken van EasySedum (kant en klare sedumplaten) gemaakt en is er rondom apparatuur en leidingen het gesteente olivijn aangebracht. Olivijn is CO2 bindend, Easysedum vangt fijnstof af en samen geeft het een rustiek beeld gezien vanuit de aanliggende vensters.

Door toepassing van EasySedum kunnen op een zeer eenvoudige manier daken worden begroend

Lichtgewicht mosdak op verzorgingstehuis

Universal Greenfields BV heeft deze maand een lichtgewicht mosdak afgeleverd bij Verzorgingstehuis Theresia te Vught. Onder de naam EasyMoss levert de toeleverancier van daktuinen en groene gevels een nieuw product voor het begroenen van daken.

Het verzorgingstehuis Theresia te Vught heeft 3 grote platte daken waar een tiental woningen op uitkijken. Geen fraai beeld en daarnaast gaven de platte daken in de zomer veel warmte af. ‘Het was zelfs onplezierig om een deur open te zetten van ons Franse balkon vanwege de opstijgende warme lucht’, vertelt een bewoner.

Door toepassing van EasyMoss geeft het dak geen warmte af zoals voorheen en zijn de onderliggende ruimten en kamers koeler in de zomer.

Door het lage gewicht (10-15 kg/m²) is EasyMoss op vele daken mogelijk.

Voormalig VVV-kantoor Katwijk krijgt groendak

Woensdag is de over de dakbedekking van het voormalig VVV-gebouw aan het Vuurbaakplein in Katwijk een mos-sedum dak ofwel groendak aangebracht.

Dit gebeurde in opdracht van de gemeente Katwijk, als eigenaar van het pand, door Universal Greenfields BV en Consolidated Nederland BV. Voor de gemeente Katwijk is dit een uniek proefproject.

Grootste groendak Amsterdam bijna klaar

Het grootste groendak van Amsterdam, op wooncomplex De Halve Wereld, is bijna klaar. Deze week werden de symbolische laatste sedumplantjes geplant door wethouder Freek Ossel (Openbare Ruimte en Groen), samen met de Bewonersvereniging.

In opdracht van woningcorporatie Ymere werd de afgelopen maanden circa 200 m2 nieuwe duurzame Olivijn ballast en circa 1300 m2 sedumdak aangelegd op het complex aan de Nieuwe Amstelstraat. Het groendak werd aangelegd door Universal Greenfields.

Techniek

Technisch gezien gaat het bij dit project om een dikke laag isolatie bovenop de oorspronkelijke dakbedekking. Daarop gaat weer een nieuwe 2-laags dakbedekking. Dan volgt de drainagelaag en het substraat dat nodig is voor de sedumplantjes.

De dakbedekking van De Halve Wereld was toe aan een renovatie. Mede op verzoek van de bewoners is voor een sedumdak gekozen. Zij gaan de groene daken in de toekomst zelf onderhouden.

De Dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente Amsterdam verstrekte een subsidie van 20.000 euro voor dit project. Bovendien heeft de gemeente dit complex in het vizier voor onderzoek naar het effect van sedumdaken in de stad.

Amsterdam stelt subsidieverordening vast

De Gemeenteraad van Amsterdam heeft op 17 februari de subsidieverordening Groene Daken goedgekeurd. Amsterdammers kunnen nu een bijdrage van de Gemeente aanvragen voor de aanleg van een groen dak of groene gevel met een minimum oppervlakte van 40 m2.

In een aantal stadsdelen bestaat al een subsidieregeling voor kleinere groene daken.

De subsidie voor eigenaren, bewoners, huurders en VVE’s bedraagt €50,- per m2 voor een groen dak en voor verticaal groen. De subsidietoekenning dekt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van €20.000,- per subsidieaanvraag.

Column Gardenzine: Water

In de zomermaanden wordt er volop in de tuin geleefd. Tuinonderhoud, zwembadje voor de kinderen, gras en borders watergeven, genieten van de warme zomeravonden en lekker buiten eten. Ondertussen branden er hectares bos af in Spanje door de droogte.

Slechts enkele mensen veroorzaken met opzet enorme bosbranden. Spanje is sterk verdroogt de laatste decennia met alle gevolgen van dien . China heeft recent onderkent dat vele fabrieken in China door lozingen van afval en warmte grote schade hebben toegebracht aan honderden kilometers rivieren. Een aantal directieleden hebben voor persoonlijk financieel gewin het water vergiftigt en daarmee alles wat erin en omheen leeft. China gaat miljarden investeren in het milieu!

Wat heeft dit alles met ‘duurzaam tuinieren’ te maken? Veel denk ik, namelijk bewustwording, zelfreflextie en ook de positieve ontwikkelingen benoemen. Zelf zullen wij dienen te zorgen voor onze directe leefomgeving met bijvoorbeeld extra aandacht voor water. Doe dit dan wel weer stap voor stap, dan blijven we enthousiast.

Water is noodzakelijk voor mensen, doch ook voor onze passie: de tuin.

Ik moet onderkennen dat vaste planten borders die in het voorjaar regelmatig beregend worden er frisser en voller uitzien dan borders waar dat niet gebeurd. Zeker in kleinere tuinen wil je graag dat de border of het gras er op en top uitziet. Toch wil ik pleiten voor beperkte inzet van (leiding)water. Men is snel geneigd te vaak en te veel water te geven. De bodem houdt echter meer vocht vast dan u denkt! En plantenwortels hebben het vermogen om bij een ogenschijnlijk ‘droge’ bodem water te onttrekken.

In de zomer zijn er mooie zonnige dagen met zo nu en dan een straf windje. Gras en beplantingen werken dan volop. Als er onvoldoende water is wordt gras geel en bomen kunnen zelfs een deel van het blad laten vallen. Opletten dus.

Toch zou ik niet elke avond beregenen en liever een dag of wat overslaan. De wortels blijven dan zelf zoeken naar water. Dit stimuleert een betere wortelontwikkeling en een hogere resistentie bij droogte. Alleen jonge aanplant dienen we in de gaten te houden, die kunnen binnen 1 a 2 dagen wegvallen.

Daarnaast is het aan te bevelen regenwater te gebruiken. Met een regenton of een andere waterbuffer boven of onder de grond wordt regenwater opgevangen en niet dierct afgevoerd naar het riool. Rioolinstallaties en waterschappen hoeven minder water te verwerken, Nederland verdroogt minder, u bespaart geld en tijd en uw beplanting wordt sterker. Mooi resultaat toch?!

Dirk Roosendaal (tuin- en landschapsingenieur)
Directeur Universal Greenfields BV

Den Haag subsidieert aanleg groene daken

Gemeente Den Haag subsidieert aanleg groene daken. Haagse bewoners en kleine organisaties kunnen vanaf 1 juni 2009 subsidie aanvragen voor het aanleggen van een groen dak. Hiervoor heeft het college van B&W een bedrag van € 350.000 per jaar beschikbaar gesteld voor een periode van twee jaar.

Den Haag wil zo mensen stimuleren om bij te dragen aan een groene en energiezuinige stad. Eigenaren van huizen of gebouwen komen in aanmerking voor 25 euro subsidie per vierkante meter groen dak, tot een maximumbedrag van
€ 20.000.

De regeling loopt tot 1 september 2010, zolang de voorraad strekt. Doordat steden steeds voller worden, is er minder ruimte voor groen. Daarom neemt het belang toe om naast parken en tuinen ook alternatieve vormen van groen in de stad toe te passen. Groene daken zijn daar een mooi voorbeeld van. Het is relatief eenvoudig om op platte of licht hellende daken grassen, vetplanten en kruiden te laten groeien. Maar soms behoren ook intensief begroeide varianten tot de mogelijkheden zoals daktuinen met struiken of zelfs bomen.

Gunstig effect

Groene daken dragen positief bij aan allerlei milieuaspecten in de stad. Zo hebben ze een gunstig effect op het terugdringen van fijnstof en het tegengaan van geluidshinder. Ook ontlasten ze het riool, doordat de daken regenwater vasthouden. Bovendien dragen ze eraan bij dat het ’s zomers niet te heet wordt in de stad en hebben ze ook binnenshuis een isolerende werking. Daar komt nog bij dat groene daken de levensduur van het dak verlengen, terwijl ze tevens de leefomgeving groener maken.

Voorwaarden subsidie groendak

De subsidieregeling is bedoeld voor Haagse particulieren en kleine bedrijven. Het groene dak moet een minimale oppervlakte hebben van 6 m2. De aanleg moet professioneel gebeuren in overeenstemming met de bouwregelgeving. De maximale subsidie per aanvrager bedraagt € 20.000; dit staat gelijk aan 800m2 groen dak. Eigenaren van gebouwen met grotere daken kunnen gebruik maken van de bestaande subsidieregeling voor duurzaam bouwen.

Vanaf 1 juni kan de subsidie worden aangevraagd met een speciaal formulier dat verkrijgbaar is bij de stadsdeelkantoren en op www.denhaag.nl/groenedaken.
Op deze site komen ook alle voorwaarden te staan.

Den Haag Natuurlijk Groen!

Den Haag is van oudsher een groene stad en doet er alles aan om die kwaliteit te behouden. De subsidieregeling voor groene daken is een van de vele initiatieven op dit gebied. Om het belang van het groen voor mens en natuur te benadrukken, staat 2009 in het teken van het Haagse groen: Den Haag Natuurlijk Groen! De Haagse natuur is er om elkaar in te ontmoeten, van te genieten en om te verzorgen: samen het groen beleven.

bron: residentie.net

Rotterdams waterschap subsidieert groendak

De Rotterdamse waterschappen gaan met de gemeente meedoen met de subsidieregeling voor groene daken. Hierdoor valt de subsidie twintig procent hoger uit dan aanvankelijk was vastgesteld.

Particulieren en bedrijven die een groen dak aanleggen, kunnen in 2009 met terugwerkende kracht €30 subsidie per vierkant meter ontvangen: €25 van de gemeente Rotterdam en €5 van de waterschappen.

Naast een uitbreiding van de subsidie, krijgen de eerste 25 subsidieaanvragers een dakonderzoek vergoed ter waarde van maximaal €750. De gemeente Rotterdam besloot eerder om het totale subsidiebedrag voor de aanleg van groene daken in 2009 te verdubbelen tot €1 miljoen.
Subsidie voor 9000 m2 daktuinen

Sinds de start van de subsidieregeling groene daken in 2008 kende zij subsidie toe voor ruim 9.000 m2 groene daken. Uit onderzoek van Gemeentewerken Rotterdam blijkt dat zo’n driekwart van alle Rotterdamse huizen en gebouwen – circa 10 miljoen m2 – geschikt is voor de aanleg van een groen dak.

GroenLinks wil investeren in ‘groene daken’

GroenLinks wil dat de overheid jaarlijks honderd voetbalvelden aan groen op daken realiseert. De groene daken zien er volgens Kamerlid Ineke van Gent niet alleen leuk uit, ze zorgen ook voor milieuvriendelijke woningisolatie en een stimulans van de werkgelegenheid.

“De meeste platte of hellende daken zijn in een handomdraai van een groene laag te voorzien, door er gras of vetplantjes op aan te planten, maar ook hele daktuinen zijn mogelijk”, aldus Van Gent tegenover NU.nl.

De plantenlaag op het dak zorgt volgens de GroenLinks-politica voor warmte-isolatie, wat energiebesparend werkt en dus goed is voor het milieu.

Subsidie

Van Gent wil dat de overheid de aanleg van groene daken aanjaagt. “Het CPB is enthousiast over woningisolatie als groene maatregel om de economie te stimuleren. Het Rijk zou daarom een subsidie van tien euro per vierkante meter kunnen verstreken.”

Ook wil GroenLinks dat de 90.000 woningen die tot 2020 binnen het stedelijk gebied worden gebouwd standaard worden uitgerust met groene daken.