B1 : Biodiversiteit

Biodiversiteit ontstaat door variatie in de inrichting en diversiteit in beplantingen.

 Flora en fauna

Biodiversiteit van beplanting zorgt voor biodiversiteit van dieren. Vlinders en bijen in de tuin zijn een indicator voor een geslaagde biodiversiteit. (vlinder top 50: zie www.vlinderstichting.nl).

De gezonde tuin kent variatie in beleving. Hoe groter de variatie in de tuin, hoe meer natuur en milieu wordt geholpen. De versteende tuin zorgt voor overlast (water en geluid). Een boom neemt water op en het geritsel van bladeren verdrijft omgevingsgeluid. 

Differentiatie

Een aantal ontwerpuitgangspunten zijn cruciaal voor het verkrijgen van differentiatie in de gezonde tuin. Allereerst zal de verhouding en balans tussen groen en steen goed moeten zijn. Hoe meer groen, des te beter de differentiatie. Door toepassing van meer beplantingen en gras(sen) ontstaat een groene setting. Door gebruik te maken van bomen of begroeide pergola´s of muren ontstaat de derde dimensie in de tuin. De combinatie van groen en verharding is ook goed te maken in de kleinere(stads)tuinen, mede door de inzet van de deskundigheid en creativiteit van ontwerper en hovenier.

B2 : Bodem en water

Bodemleven en bodemstructuur vormen de basis voor een goede ontwikkeling van beplantingen.

Bodemleven

Het bodemleven bestaat uit verschillende organismen die kunnen worden ingedeeld naar soort of grootte. Het grootste deel van de biomassa bestaat uit bacteriën en regenwormen. Ook schimmels maken een belangrijk deel uit van de biomassa, afhankelijk van de bodemsoort en omstandigheden.

Het bodemleven zorgt vooral voor de afbraak van organisch materiaal. Bij al deze omzettingen komen afvalstoffen vrij, die op hun beurt dienen als voeding voor andere bodemorganismen. En ze komen beschikbaar als in water oplosbare voedingsstoffen voor de plant.

Bodemstructuur

De opbouw van een goede bodemstructuur komt door een actief bodemleven. Bacteriën breken organisch materiaal af. Schimmels zetten het organisch materiaal om in humus. Deze micro-organismen worden weer geconsumeerd door schimmel- en bacterie-etende nematoden. Daarnaast wordt materiaal ook rechtsreeks door wormen verteerd.
Het bodemleven maakt de verdichte grond los door gegraven gangen en het maken van poriën in de bodem (aanvoer van zuurstof). Organisch materiaal en bodemdeeltjes worden gemengd en ziekteverwekkende organismen worden beperkt (opgegeten). De bodemstructuur is daarnaast tijdens de aanleg en onderhoud te verbeteren door bewerking en toevoegingen van voedingsstoffen.

Een goede biodiversiteit in de ondergrond weerspiegelt een gezonde biodiversiteit boven de grond. Bodemleven en bodemstructuur zijn goed op een natuurlijke manier te stimuleren en te verbeteren. (zie www.naturalpro.nl).

B3 : Beleven en Welbevinden

Het welbevinden ontstaat door de leefomgeving van de mens in te richten naar gezonde behoeften.

 

Creatief Maatwerk

De gezonde tuin past bij de eigenaar als het gaat om lifestyle, specifieke inrichtingswensen en de verwachte hoeveelheid onderhoud. Esthetiek en ontspanning in de tuin zijn de belangrijkste hedendaagse wensen, samen met privacy, kwaliteit en duurzaamheid. Bijkomende voordelen zijn dieptewerking, intimiteit en spanning in de tuin. Voor bestaande tuinen kan het zeer waardevol zijn als er bestaande elementen worden gehandhaafd en worden geïntegreerd bij de omvorming naar een gezonde tuin, zoals bomen, hagen, vijverpartij of muren van metselwerk.

Jong en oud

Groen nodigt uit tot buitenspelen. Kinderen kunnen veilig spelen in het privé groen van de gezonde tuin. Voor jonge kinderen leidt spelen in het groen tot een betere motoriek, ontwikkeling van fantasie en vergroot de weerbaarheid. In het onderwijs en de buitenschoolse opvang zijn de principes van de gezonde tuin goed toe te passen. Daarbij is buitenspelen belangrijk voor het tegengaan van overgewicht bij jongeren. Voor de oudere mens geldt eigenlijk het zelfde. De aanwezigheid van planten in diverse soorten en maten is helend, rustgevend en daarbij komt dat bewegen (het onderhouden aan de tuin) goed is voor lichaam en geest.