Het onderhoud aan groene daken en daktuinen is voor Universal Greenfields een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden, waarbij groeigarantie en beeldkwaliteit belangrijke waarden zijn.

Vele 10-duizenden vierkante meters heeft Universal Greenfields BV in onderhoud. Als specialist van daktuinen en groene daken willen wij het geleverde of gerenoveerde groendak ook in stand houden en laten ontwikkelen zonder meerkosten.Extensieve begroeide daken zijn onderhoudsarm. Toch is het aan te bevelen dat er één à twee maal per jaar een inspectie- cq. onderhoudsronde wordt uitgevoerd om de ongewenste onkruiden en grassen te verwijderen, grindstroken te reinigen, hwa´s te controleren en kale plekken bij te planten. Daarnaast geven wij een speciale mest (Bio-NPK) voor begroeide daken. Bij alle begroeide daken op niveau is het belangrijk dat de veiligheid zorgvuldig in acht wordt genomen.

De volgende onderhoudsmaatregelen worden genoemd:
- Bemesting (BioNPK)
- Onkruidbestrijding
- Groeibegeleiding
- Bijzaaien
- Bijplanten
- Vergroten biodiversiteit
- Inspectie van hwa´s en grindstroken

Voor nieuwe groendaken en nieuwe klanten maken wij een offerte op maat, welke meestal bestaat uit een 0-optie en daarnaast een omschrijving van onderhoudswerkzaamheden gedurende het minimaal 3 jaar durende onderhoudscontract.

De werkzaamheden zijn gericht op groeibegeleiding en de instandhouding van een vitale daktuin. Daarom worden wij vaak betrokken bij renovaties en het vitaliseren van groene daken na bijvoorbeeld achterstallig onderhoud, strenge winters of matige bemesting en onderhoud in de afgelopen jaren.

Wij maken advies en onderhoudsplan op maat, geheel vrijblijvend! Wij zijn zeer concurrerend in west Nederland, de regio’s Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en de Flevopolders